BEKISTINGSTECHNIEK • Flex Frame Bekisting • Verloren 3D-EPS (polystyreen) bekistingen en sparingen • Modulaire aluminium randbekistingssysteem MODALBEAM® I, II en III en Hybride systeem
PRECAFORM BV
Industrieweg 23 D | 5527AJ Hapert
The Netherlands T. +31 (0)497-225010
info@precaform.com | www.precaform.com